Upptäck Stockholm!

Upptäck Stockholm | Allt du behöver veta om din huvudstad

En radonundersökning kan rädda ditt hus i Stockholm

Radon är den osynliga elefanten i rummet. Endast en radonundersökning kan upptäcka denna giftiga gas som kan finnas i ditt hem eller arbetsplats i Stockholm.

En byggnad kan innehålla radon, vilket är en strålning i form av en giftig gas som från marken kan leta sig in i byggnaden via dess väggar. Extra utsatt är hus som är byggda med blåbetong. Radon kan även finnas i vattnet. Sammanfattningsvis kan höga radonhalter bero på radon från marken, blåbetong i bygget eller radonhaltigt vatten.

Känner du en oro för att ditt hus eller arbetslokal har en för hög radonhalt? Då är det läge att ta kontakt med en professionell firma i Stockholm som kan hjälpa dig att göra en radonundersökning. Radon är ingenting som syns eller känns och det enda sättet att upptäcka radon är via en mätning.

Hellre en radonundersökning för mycket än för lite

Finns det några riktlinjer när man bör genomföra en radonmätning? Ja, om du ska bygga om eller renovera en byggnad, om du misstänker att det finns höga radonhalter i området eller om du ska förändra ventilation eller uppvärmning så är det bra att genomföra en mätning.

Det är känt att risken för lungcancer ökar med exponering för radon under en längre tid. Det är därför bättre att göra en radonundersökning för mycket än för lite. Om det visar sig att just ditt hus i Stockholm har en för hög radonhalt, så kan en firma föreslå relevanta åtgärder för att minska radonhalten.

6 Mar 2023