Upptäck Stockholm!

Upptäck Stockholm | Allt du behöver veta om din huvudstad

Därför bör du kontakta en besiktningsman i Stockholm innan du avtalar om bygge

En besiktningsman i Stockholm besiktigar inte bara hus. Du kan även få råd om hur avtalet om byggentreprenaden bör formuleras för att undvika missförstånd.

En besiktningsman kommer ofta in och inspekterar en byggentreprenad efter att den är slutförd. Men visste du att du kan ta kontakt med en besiktningsman även inför bygget, för att få rådgivning om hur du ska tänka när du och byggaren upprättar avtal om entreprenaden.

De företag som arbetar med besiktning av husbyggen har nämligen sett allt som finns att se när det kommer till byggen som inte blivit som köparen hade tänkt sig. Ibland är det en fråga om smak, och om byggaren hållit sig till beställningen eller inte. Andra gånger handlar det om rena byggfel.

Besiktningsman och advokat är en bra kombination

Den kunskap om byggen som gått fel som en besiktningsman i Stockholm besitter, är värdefull för dig när du ska skriva på avtalet för det husbygge eller renovering som du vill göra. Genom att rådgöra med besiktningsmannen innan bygget, kan du se till att få rätt formuleringar på plats i avtalet. Många konflikter handlar nämligen om luddigt eller fel formulerade avtal och kontrakt.

Ett hett tips är att inte lämna något utrymme för tolkning. Förutom att ta hjälp av en besiktningsman kan du även konsultera en bra jurist med koll på fastighetsbranschen, innan du skriver på något. Det är nämligen inte helt ovanligt att konflikter kring avtal och byggfel drar ut på tiden, och detta är naturligtvis något du vill undvika.

13 Aug 2022