Upptäck Stockholm!

Upptäck Stockholm | Allt du behöver veta om din huvudstad

Företagshälsovård i Stockholm när det stämmer

Företagshälsovård i Stockholm är något som stämmer både för anställda och företag. Båda vinner på att anställda mår bra. De tjänar på att allt bara stämmer.

Företagsvård är både enkelt och komplicerat för en företagare. Alla är överens om att det är bra. Det är positivt när arbetsgivaren bryr sig om sina anställda och ser till att de mår bra. De anställda känner sig uppskattade och omhändertagna och blir mer lojala och motiverade. Mår de dessutom bra så jobbar de ännu bättre.

På ett sätt är det en no-brainer där alla vinner. Men problemet för en företagare är snarare hur mycket företagshälsovård som är nödvändig för hur stor effekt. Det vill säga, hur stor är “return on the investment”? När utgifterna kalkyleras måste även intäkterna finnas i andra kolumnen.

Effekten av företagshälsovård kan mätas

Just på grund av att man har haft så svårt att mäta dessa effekter har man lagt ner mycket kraft och energi på att hitta verktyg att mäta dessa saker. Hur omvandlar man en anställds olika grad av mående till företagets olika grad av ekonomisk vinst?

Det låter ganska cyniskt att resonera kring en människas hälsa i så ekonomiska och kalla termer, men för att kunna finansiera företagshälsovård i Stockholm till exempel måste äpplen bli päron så det går att jämföra. Exakta mätningar går givetvis inte att göra då alla är individer – och människor – men de metoder som finns idag är tydliga nog så att man kan få siffror att utgå ifrån. Så att allt stämmer. Ta reda på hur företagshälsovård kan hjälpa ett företag här: www.företagshälsovårdstockholm.nu

30 Jun 2022