Upptäck Stockholm!

Upptäck Stockholm | Allt du behöver veta om din huvudstad

Hur går bygglovsprocessen till i Stockholm?

Hur går bygglovsprocessen till i Stockholm och hur skiljer sig den åt från andra städer? För att få bygga, riva eller ändra någonting på en befintlig byggnad så kan det kräva ett bygglov. Genomför man projektet utan ett sådant så kan man drabbas av ett vite - detta utöver att man tvingas riva det man nyss byggt. Vi går igenom lite hur man ska tänka och vad man kan räkna med gällande en bygglovsprocess i Stockholm.

Det finns idag vissa undantag från bygglov och det innebär att man exempelvis som privatperson kan bygga ett Attefallshus på sin tomt. Ett Attefallshus får byggas om maximalt 25 m2 och vara högst fyra meter högt - mark till taknock. Ett sådant projekt kräver inget bygglov, men det kräver ändå viss byråkrati i form av att man lämnar in en bygganmälan och inväntar ett startbesked.

Attefallshuset har för övrigt, till viss del, tagits fram med Stockholm, Göteborg och Malmö i åtanke; detta då ett sådant hus skulle kunna användas för uthyrning och därmed också lösa en del av den tydliga bostadskris som finns i dessa städer. Därav den snabba processen.

Två personer planerar en bygglovsansökan

Så ser processen ut

Vad gäller andra, större byggnationer så behöver man allt som oftast ett bygglov innan man sätter igång och vi tänkte visa - steg-för-steg- hur processen kring en sådan ser ut i Stockholm. Innan dess dock så är det viktigt att klargöra att ett bygglov inte handlar om att sätta dit privatpersoner och att sätta stopp för grannar. Tvärtom.

Ett bygglov gör att byggnationer sker på ett säkrare sätt, att man inte bryter mot några regler, att man följer detaljplan och att man håller sig exempelvis till områdets estetiska utseende. Därför kan man även behöva ett bygglov om det handlar om att sätta in större fönster på din villa; detta då det dels ändrar villans karaktär och dels också kan påverka den estetiska hållning som finns i grannskapet.

Bygglov är i grund och botten någonting positivt, även om man kan tycka att det kanske handlar om en onödigt lång sträcka från start till mål. En sträcka som ser ut som följer:

  1. Det första steget är att kontakta byggnadsnämnden. Det är den nämnd som sköter alla ärenden gällande bygglov och detta oavsett vilken kommun man bor i. Här kan vi direkt säga att det alltid är bättre att ringa en gång för mycket än tvärtom: Ju mer information du har, desto bättre är det. Förklara vad du tänkt utföra och byggnadsnämnden kan ge besked om ditt tänkta projekt kommer att kräva bygglov eller ej. Även om det inte skulle behövas ett bygglov så kan det ändå krävas en anmälan.
  2. Förbered din ansökan. Se till att din ansökan är komplett och att exempelvis alla ritningar är korrekta. Informera även grannar och/eller styrelsen i den BRF du tillhör om vad du tänkt göra. Skulle klagomål komma senare så hamnar man i en trist situation. Då är det ofta bättre att ha en kontakt innan, stämma av och kanske ändra på vissa detaljer innan bygglovsansökan skickas in.
  3. Skicka in ansökan. Ju bättre och mer komplett din ansökan är - desto snabbare besked får du. Ta gärna hjälp med ritningar och se till att dessa är fackmannamässigt utförda. Dessa ska ritas på vitt papper - olinjerat - och vikas till A4-storlek. På Byggnadsnämnden i Stockholms hemsida finns ansökningsblanketter att ladda ned.
  4. Ärendet behandlas. Du får först ett brev som bekräftar att Byggnadsnämnden tagit emot din ansökan om bygglov. Därefter kan du får vänta i tre veckor innan ytterligare ett brev kommer. I så fall handlar det om att du måste komplettera din ansökan med ytterligare handlingar. Via hemsidan så kan du även följa ditt ärende och se vem som handlägger det. Skulle du vilja ändra på något så måste den personen informeras- Vid det här steget kan det även vara så att handläggaren hör med grannar och sakägare och tar in synpunkter från dessa. Handläggningstiden varierar beroende på vad som ska byggas, men inom tio veckor efter det att en - komplett - ansökan lämnats in så ska ett besked ges. Det är ambitionen, men i vissa fall kan handläggningstiden behöva förlängas. I så fall informeras du. Gällande priset för ett bygglov så är detta varierande och beror helt på vad som ska byggas. Vi ska även tillägga att ett avslag kostar pengar.
  5. Beslut fattas. När alla förutsättningar är utredda så fattas ett beslut som meddelas dig. Skulle exempelvis dina grannar haft synpunkter och beslutet går stick i stäv med deras åsikter så kommer även de att informeras. Detta för att kunna göra en eventuell överklagan. En sådan måste lämnas in inom tre veckor efter det att de meddelats om bygglovet i fråga. Om ingen överklagan skickas i så vinner beslutet laga kraft, vilket innebär att du kan gå vidare. Efter detta måste du invänta ett startbesked samt betala din faktura. Ett bygglov är giltigt i två år så du behöver inte sätta igång direkt om du inte vill.
  6. Börja bygga. Fyra veckor efter det att lovet har kungjorts så kan du sätta igång att bygga. Vid vissa större projekt kan man yrka på tekniska samråd; något som innebär att alla handlingar, ritningar och projektet i stort gås igenom. Krävs ett sådant så innebär det även att minst ett besök kommer att göras av Byggnadsnämnden i syfte att kontrollera hur din byggnationen ser ut. Här behöver du ofta även anlita en kontrollansvarig.
  7. Slutbesked. Då du är färdig så måste du invänta ett slutbesked innan du kan börja använda det du byggt - eller exempelvis flytta in. Du ska visa att alla krav är uppfyllda innan du får ditt slutbesked och i och med detta så är också processen över.

Läs mer hos https://www.stockholmsnickare.nu/

1 Oct 2019