Upptäck Stockholm!

Upptäck Stockholm | Allt du behöver veta om din huvudstad

LVU – går att överklaga med advokat

Det är inte ovanligt att upplevelsen är att familjen splittras när barn tvångsomhändertas. Du kan dock överklaga ett beslut om LVU med en duktig advokat.

LVU, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, är en så kallad tvångslag. Det innebär att det inte finns något förhandlingsutrymme för den som lagen appliceras på. Kort och något förenklat kan man säga att LVU aktiveras vid två fall: om en person under 18 år utsätts för misshandel i eget hem eller om den unga hindrar sin egen utveckling genom exempelvis ett missbruk.

Lagen är emellertid extremt sällan det första steget när socialtjänsten griper in. Utgångspunkten är alltid en intervention med samtycke på frivillig basis. Men om föräldrarna säger nej och situationen bedöms vara ohållbar är LVU en möjlig väg att gå för myndigheterna. Det är det som brukar kallas för att tvångsomhänderta ett barn.

Vid beslut om LVU – kontakta en advokat

Att myndigheterna omhändertar ditt barn med LVU innebär naturligtvis inte att du måste tycka om det. Faktum är att tvångslagen blir aktuell eftersom du inte samtycker till frivilliginsatser. Däremot innebär det inte att sista ordet därmed är sagt. Det går att överklaga även ett beslut om LVU.

Men du kommer sannolikt ha ganska dåliga möjligheter att lyckas om du inte tar hjälp av en advokat som är expert på området. LVU är klurigt och inte minst ofta sammankopplat med infekterade känslor. I en sådan förhandling tjänar du alltid på att låta en juridiskt kunnig person föra din talan.

4 Nov 2022