Upptäck Stockholm!

Upptäck Stockholm | Allt du behöver veta om din huvudstad

Vad kostar det att få bostadsanpassning i Stockholm?

Oavsett om funktionsnedsättningen är medfödd eller om du har fått funktionshindret senare i livet har du rätt till bostadsanpassning till ditt hem i Stockholm.

Alla har rätt till att kunna få leva ett så självständigt liv som möjligt. Det spelar ingen roll om du är en person med nedsatt syn eller hörsel, om du är rullstolsburen, eller lider av svåra allergiproblem. Om du klarar av och framför allt vill leva ett liv oberoende av någon annan så ska du få möjligheten till det.

Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att bredda dörröppningar, ta bort trösklar, ersätta badkar med en specialiserad duschplats, installera en spisvakt, montera ramper, ledstänger, stödhandtag och automatiska dörröppnare. Större anpassningar som att installera hissar ingår också inom ramen för bostadsanpassning. Om du bor i en hyres- eller bostadsrätt måste du dock ha fastighetsägarens medgivande innan anpassningsåtgärden kan utföras.

Hur mycket kostar det med bostadsanpassning i Stockholm?

Stöd för bostadsanpassning i Stockholm och resten av landet är idag reglerat i lag, det vill säga den som har en funktionsnedsättning i Sverige har en statlig rätt till ekonomiskt stöd för att kunna anpassa hemmet tills det är levbart. Det är gratis, med andra ord.

För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos socialförvaltningen behövs ett intyg från en läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan kvalificerad person som har kännedom om ditt funktionshinder och som anser att bostadsanpassningen du söker är nödvändig. I vissa fall kan utredaren också behöva göra ett hembesök innan bidraget kan beviljas.

26 Sep 2022